Urologická klinika

Tvorba webových stránek - Urologická klinka

Webové stránky Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Urologická klinika je léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie.

  • návrh www stránek, responzivní design, redakční systém
  • webhosting
  • realizace: od roku 2005


Nahoru